Loading...
Login
วีดีโอสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 [ 39 video]
34:49
Techniques in Histology and Cytology
ชั้นปี : 2
: 3 : 0 : 0
56:20
Basic Lab : Principles and techniques 2
ชั้นปี : 2
: 3 : 0 : 0
24:48
physical examination of the urine Laboratory
ชั้นปี : 2
: 1 : 0 : 0
54:46
Basic Lab :Principles and techniques 1
ชั้นปี : 2
: 3 : 1 : 0
1:05:26
physical examination of the urine
ชั้นปี : 2
: 4 : 0 : 0
35:04
introduction to parasitology Laboratory Basic microscopy technique
ชั้นปี : 2
: 0 : 0 : 0
2:07:25
introduction of Medical Parasitology
ชั้นปี : 2
: 3 : 1 : 0
4:18
General Laboratory Instruction
ชั้นปี : 2
: 0 : 0 : 0
20:00
Lipid metabolism (Clinical Chemistry 2014)
ชั้นปี : 2
: 9 : 0 : 0
3:41
Personal Identification fingerprint
ชั้นปี : 2
: 7 : 1 : 0
20:40
Water and electrolyte balance
ชั้นปี : 2
: 1 : 0 : 0
44:06
Nutrition for midterm exam
ชั้นปี : 2
: 5 : 0 : 0
53:15
immunodeficiency
ชั้นปี : 2
: 2 : 0 : 0
2:23:41
Iron Deficiency anemia (IDA) Anemia of chronic disease Sideroblastic anemia
ชั้นปี : 2
: 4 : 0 : 0
49:47
Micronutrients
ชั้นปี : 2
: 3 : 0 : 0
54:37
Synovial fluids
ชั้นปี : 2
: 6 : 0 : 0
>> ดู vdo สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด <<
วีดีโอสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 [ 29 video]
1:01:43
Normal Hemostasis or Hemostatic System II
ชั้นปี : 3
: 0 : 0 : 0
2:51:34
Primary hemostasis
ชั้นปี : 3
: 1 : 0 : 0
59:38
cells & Organs Involved in Immune system
ชั้นปี : 3
: 1 : 0 : 0
6:28:22
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์
ชั้นปี : 3
: 1 : 0 : 0
25:56
Amylase and Alkaline phoshatatase isoenzyne
ชั้นปี : 3
: 0 : 0 : 0
1:48:54
Serodiagnosis of FUO
ชั้นปี : 3
: 0 : 0 : 0
35:16
Techniques in Histologe and Cytology
ชั้นปี : 3
: 1 : 0 : 0
35:18
Renal Anatomy
ชั้นปี : 3
: 0 : 0 : 0
27:40
Renal diseases
ชั้นปี : 3
: 1 : 0 : 0
35:16
Techniques in Histology and Cytology
ชั้นปี : 3
: 1 : 0 : 0
1:48:54
Lecture FUO
ชั้นปี : 3
: 7 : 1 : 0
1:23:20
การคำนวณทางสถิติสำหรับงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ
ชั้นปี : 3
: 1 : 0 : 0
23:03
ยาฆ่าแมลง
ชั้นปี : 3
: 4 : 1 : 0
1:14:26
Inherited metabolic diseases (IMD) and laboratory test
ชั้นปี : 3
: 13 : 0 : 0
2:39:52
Automation in Clinical Laboratory
ชั้นปี : 3
: 1 : 0 : 0
1:22:26
Toxicology
ชั้นปี : 3
: 1 : 0 : 0
>> ดู vdo สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด <<
วีดีโออื่น ๆ [ 20 video]
1:15:20
การตรวจกรองแอนติบอดี้ โครงการ พัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลของภาครัฐ ครั้งที่ 3 (กลุ่มภาคใต้) 1/3
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 2 : 0 : 0
1:04:10
ABO Discrepancies and Problem Solving โครงการ พัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลของภาครัฐ ครั้งที่ 3 (กลุ่มภาคใต้) 1/2
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 4 : 0 : 0
1:07:35
Blood Group Systems โครงการ พัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลของภาครัฐ ครั้งที่ 3 (กลุ่มภาคใต้) 1/1
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 4 : 0 : 0
1:45:59
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/6
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
1:06:56
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/5
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
1:03:45
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/4
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 3 : 0 : 0
2:39:21
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/3
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 14 : 0 : 0
1:23:24
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/2
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
1:25:17
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/1
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
1:00:12
เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล แอคคิวเช็ค
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
1:34:04
System and Quality tools
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
1:27:51
Lung Pathology
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
3:45:54
Disease of the Gastrointestinal Tract
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
52:46
Clinical appication of HLA testing
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
22:56
Pesticides
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
2:23:48
Disease of musculoskeletal system
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
>> ดู vdo อื่นๆ ทั้งหมด <<