สาระน่ารู้


picture

ทำไมเราต้องไปตรวจคัดกรองมะเร็ง?

การคัดกรองมะเร็ง หรือ Cancer screening เป็นการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น ในบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งที่ยังไม่แสดงอาการ โดยการตรวจด้วยวิธีทางการแพทย์ต่างๆ เช่น การตรวจ...

อ่านต่อ

 


picture

สารบ่งชี้มะเร็ง

        โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายของประชากรไทยเป็นอันดับ 3 ซึ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนมากมักมาพบแพทย์เมื่อปรากฏอาการชัดหรือมีการลุกลาม...

อ่านต่อ

 


picture

โรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์ เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง เกิดจากการตกตะกอนของกรดยูริคภายในข้อ ซึ่งกรดยูริคมาจากสารพิวรีนที่มีมากในอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ฯลฯ

อ่านต่อ

 


picture

โรคไต

โรคไต หลายชนิดเมื่อเป็นแล้ว จะมีการดำเนินของโรคไปในทางเสื่อมลงเรื่อยๆจนทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังได้ ผู้ป่วยบางรายอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่ามี...

อ่านต่อ

 

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น  4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เบอร์โทรติดต่อ: 074-289134
เบอร์ แฟกซ์:  074-289101
อีเมล์: jariya.j@psu.ac.th