ติดต่อเรา

picture

 สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น  4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เบอร์โทรติดต่อ: 074-289134
เบอร์ แฟกซ์:  074-289101
อีเมล์: jariya.j@psu.ac.th

เวลาเปิดทำการ
ทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30- 16.30 น.

ดูจากแผนที่ google map

picture

กรอกข้อมูลการติดต่อ.

CARE Your Health.

    ชื่อ - สกุล

  1. อีเมลล์

  2. หัวข้อ

  3. รายละเอียด

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์